top of page

DIŽPROJEKTS 2020

Latvijas Lauku forums rīko gadskārtējo Dižprojektu konkursu, kurā visas Latvijas Vietējās rīcības grupas jeb partnerības (kopā 35) , piesaka kādu no savā teritorijā īstenotajiem projektiem. Mūsu partnerība “Saldus rajona attīstības biedrība” šogad izvirzīja biedrības “Mēs - Jaunaucei” īstenoto projektu “Digitālie rīki inovatīviem pakalpojumiem Jaunauces pilī.  “Konkursa mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER pieeju un saņēmis finansējumu.

Jāatceras, ka galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai. Dižprojekts 2020 nominācija tiks piešķirta, balstoties uz partnerību, ekspertu un sabiedrības balsojumu.”

PAPILDINĀTĀS REALITĀTES EKSPOZĪCIJA “VĀRTI” JAUNAUCES PILĪ   

 

   19. gadsimtā Jaunauces pilī bija izcilākā tā laika mākslas kolekcija Kurzemes guberņā – 84 vecmeistaru gleznas, t.sk. Rafaela, Leonardo da Vinči darbi, tēlnieka Bertela Torvaldsena darinātie marmora krūšutēli un citu izcilu meistaru darbi. Kolekcija piederēja baronam Teodoram fon der Ropam. Mākslas darbus iegādājās  viņa dēli - astoņpadsmitgadīgais  Teodors un divdesmit divus gadus jaunais Ferdinands Romā un Parīzē mācību ceļojuma laikā no 1801. līdz 1806. gadam. Daļa darbu zuduši 2. pasaules kara laikā, citi skatāmi Eiropas muzejos.

   Mums nav ilūziju – pārskatāmā nākotnē tik vērtīgi mākslas darbi Jaunauces pilī nebūs!

   Bet tā kā dzīvojam 21. gadsimtā, mums ir iespēja Jaunauces pils zālē skatīt 12 gleznas un 8 krūšutēlus no minētās kolekcijas aplikācijā “VĀRTI”.

   Aplikācijas iedvesmas avots ir mākslas vēsturnieka Daiņa Bruģa grāmata “Liecinieki”, kurā pirmo reizi publicēts apraksts par barona Ropa mākslas darbu kolekciju. Jaunauces pamatskolas absolvente Elīna Leiba - Lipsne 2019. gadā Rīgas tehniskās universitātes maģistra darbā “Interaktīvu dizaina rīku izmantošana Jaunauces pilī” izstrādāja papildinātās realitātes aplikācijas vadlīnijas. Sekoja naudas meklēšana aplikācijas izveidei. Paldies Eiropas lauksaimniecības lauku atbalsta fondam par finansējumu projektam  “Digitālie rīki inovatīviem pakalpojumiem Jaunauces pilī”! Aplikāciju izstrādāja SIA “Overly” Edvīna Ripas vadībā. Citāts no viņu mājas lapas: “Overly ir pirmā un vienīgā aģentūra Baltijas valstīs ar galveno fokusu uz papildinātās realitātes  risinājumu izstrādi un citām interaktīvajām tehnoloģijām. …mēs vienmēr meklējam, jo mēs mīlam digitālās un fiziskās pasaules savienošanas filozofiju!” “Overly” projekti skatāmi arī Rīgas motormuzejā un Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.  Aplikācijas izveides process bija interesants un izaicinājumiem pilns, bet gala rezultāts ir lielisks!

   Tā kā Jaunauces pils zālē notika arī barona Ropa ģimenes svētki, tad aplikācijā 3D formātā ir skatāmas arī 1833. un 1915. gada muižniecības balles dejas piecsoļu valsis un mašiše tā laika tērpos.

   Paldies Mairai Šimkus un Guntim Alsviķim par mašiši! Elīnai Leibai – Lipsnei un Uldim Šaulim par piecsoļu valsi! Paldies Mūzikas akadēmijas seno deju pasniedzējai Gunai Ezermalei, kura dejas iemācīja!

   Pateicamies režisoram Matīsam Kažam un operatoram Aleksandram Grebņevam, kuri vecas draudzības vārdā par “paldies” dejas nofilmēja!

   Mums ir svarīgi, lai Jaunauces pilī būtu kvalitatīvs, laikmetīgs un inovatīvs piedāvājums par izcilo Jaunauces pils kultūras mantojumu, kas izglīto un iedvesmo 21. gadsimta cilvēkus.

   Gaidīsim ikvienu interesentu Jaunauces pilī!

Biedrības “Mēs – Jaunaucei” valdes priekšsēdētāja un projekta vadītāja

Inguna Balcere

Logo_rinda.jpg
bottom of page