top of page

„WIR FÜR JAUNAUCE“

Im Schloss Neu-Autz ist seit 2007 der Verein „Wir für Jaunauce“ tätig. Der Verein akquiriert über Projekte Drittmittel für die Restaurierung des Schlosses, kulturelle Veranstaltungen und lebenslanges Lernen. Der Verein hat 24 Mitglieder – ehemalige Lehrer und Schüler der Grundschule Jaunauce.

 • Inguna Balcere, valdes priekšsēdētāja (dibinātājs)

 • Inese Šimkus, valdes locekle (dibinātājs)

 • Mārtiņš Alfuksis, valdes loceklis

 • Vizma Kunkule (dibinātājs)

 • Aivis Siliņš (dibinātājs)

 • Aldis Balceris

 • Andris Balceris (dibinātājs)

 • Anete Romanauska (dibinātājs)

 • Elīna Leiba (dibinātājs)

 • Guntis Alsviķis (dibinātājs)

 • Ieva Siliņa (dibinātājs)

 • Inga Romanauska (dibinātājs)

 • Ingrīda Leiba (dibinātājs)

 • Iveta Siliņa (dibinātājs)

 • Jānis Matvejs

 • Kaspars Jonušs

 • Līga Ramate (dibinātājs)

 • Lūcija Siliņa (dibinātājs)

 • Maira Šimkus( dibinātājs)

 • Mārcis Balceris (dibinātājs)

 • Matīss Siliņš

 • Raivis Šimkus (dibinātājs)

 • Ralfs Šimkus va(dibinātājs)

 • Uldis Šaulis (dibinātājs)

 • Gints Šimkus

 • Ģirts Siliņš

 • Raimonds Miezis

 • Andris Jonušs

 • Arnis Romanauskis

Rekvizīti: 

Nosaukums: „Mēs – Jaunaucei”

Pasta adrese: Jaunauces pils, Jaunauce, Saldus novads LV – 3893

Korespondencei: Dzintari 6, Jaunauce, Saldus novads, LV 3893

Kontakttālrunis: +371 26014296

E-pasts: inguna.balcere@inbox.lv

Orgnanizācijas vadītājs: Inguna Balcere

Banka:A/S Citadele
Konta Nr. LV79PARX0015238620001

Kods: PARXLV22

LOGObiedrība.jpg

Biedrības mērķi: veicināt pilsoniskas sabiedrības veidošanos Jaunauces pagastā un aktivizēt Jaunauces pagasta iedzīvotājus savas dzīves vides uzlabošanai; veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tūrisma attīstību Jaunauces pagastā.

Biedru nauda: eur 0.25 mēnesī.

bottom of page